CI

Poštovane koleginice i kolege,

Veliko nam je zadovolјstvo da najavimo početak pilot projekta ,,Pitaj me za HPV’’ koji Farmaceutska komora Srbije pokreće u saradnji sa MSD-Health Equity Catalyst fondom. Projekat se sprovodi u 58 gradova/opština, u 220 apoteka uz učešće 250 magistra farmacije. Pružanje usluge u apotekama počinje 1. februara i traje do 31. maja 2023. godine. 

Informacija o magistrima farmacije koju pružaju uslugu, nazivima, adresama i lokacijama apoteka postavljena je na sajtu Komore, glavni meni, PITAJ ME ZA HPV.  Apoteke koje učestvuju u projektu obeležene su posterom, a magistar farmacije nosi bedž “Savetnik za vakcine – PITAJ ME ZA HPV!

Opšti cilј projekta je povećanje stope HPV vakcinacije u odabranim populacijama građana i odabranim gradovima/opštinama, pružanjem saveta i informacija zasnovanih na dokazima. Tokom trajanja projekta očekujemo da ćemo postići i povećanje informisanosti građana Republike Srbije o značaju HPV vakcinacije, kao i razvoj kompetencija magistra farmacije za savetovanje o HPV vakcini. 

Promotivni materijal, poster za apoteku (OVDE) i brošura za korisnike usluge (OVDE), dostupan je svim članovima Komore. 

Snimak sa onlajn edukacije, koja je održana 25. januara 2023. godine, biće uskoro postavljen na korisničkom servisu članova Komore. Test u elektronskoj formi na temu: Značaj i uloga apoteka u promociji HPV vakcinacije – Pitaj me za HPV predat je na akreditaciju Zdravstvenom savetu Srbije, u januarskom roku.  

Koordinator projekta: mag. farm. spec. Dragana Rajković

Članovi projektnog tima: 

  • Prof. dr Miloš Marković 
  • Van. prof. dr Brankica Filipić
  • Van. prof. dr Ivana Tadić
  • Mag. farm. spec. Jasna Anđelković 
  • Mag. farm. spec. Bojana Letić 
  • Dr sci. med. Dragana Stojilјković
  • Mag. farm. spec. Tatjana Šipetić
  • Mag. farm. Marina Trunić
  • Mag. farm. spec. Milan Rakić