CI

Poštovane koleginice i kolege,

Sa zadovolјstvom Vas pozivamo da 25. januara 2023. godine od 16:00 do 20:00 prisustvujete onlajn edukaciji na temu Značaj i uloga apoteka u promociji HPV vakcinacije, koja se organizuje u okviru pilot Projekta: Pitaj me za HPV!

Link za pristup edukaciji je https://farmkom.netklijent.com

Lozinka (Password Protected) za pristup je: farmkom

Pojašnjenje za registraciju:

 • Na početnoj stranici, nakon programa edukacije, nalazi se polјe REGISTRACIJA, u koje unesete Ime i prezime i ID broj. Klikom na dugme POŠALjI, registracija je završena. 
 • Pre početka edukacije ulazite na isti link i kliknete na polјe PRENOS UŽIVO. Ukucate lozinku (Password Protected) za pristup: farmkom
 • Nakon unosa lozinke i klikom na polјe Submit, otvara se stranica na kojoj će biti održana edukacija.
 • Registraciju možete obaviti i na ovoj stranici

U okviru edukacije eksperti iz odgovarajućih oblasti farmacije i medicine predstaviće najnovije informacije zasnovane na dokazima o HPV i efikasnosti vakcinacije u cilјu prevencije posledica HPV infekcije, komunikaciji i etičkim pitanjima vezano za vakcine. Naš uvaženi kolega iz SAD govoriće o svojim iskustvima vezano za imunizaciju u apotekama, a predstavnica udruženja pacijenata o aktivnostima koje sprovode u cilјu prevencije raka grlića materice. Članovi Radne grupe Projekta: Pitaj me za HPV! predstaviće uslugu koja će od 1. februara biti pružana u apotekama širom Srbije.

Pridružite nam se!!!

_______________________________________________________________________

Veliko nam je zadovolјstvo da najavimo početak pilot projekta ,,Pitaj me za HPV’’ koji Farmaceutska komora Srbije pokreće u saradnji sa MSD-Health Equity Catalyst fondom, uz učešće 250 magistra farmacije. Zahvalјujemo se kolegama koji su se odazvali javnom pozivu i potvrdili svoje učešće. 

Opšti cilј projekta je povećanje stope HPV vakcinacije u odabranim populacijama građana i odabranim gradovima/opštinama, pružanjem saveta i informacija zasnovanih na dokazima. Tokom trajanja projekta očekujemo da ćemo postići i povećanje informisanosti građana Republike Srbije o značaju HPV vakcinacije, kao i razvoj kompetencija magistra farmacije za savetovanje o HPV vakcini. 

Onlajn edukacija koja je osnov za pružanje usluge biće održana onlajn 25. januara 2023. godine od 16:00 do 20:00 časova. Edukaciji mogu prisustvovati svi članovi Komore, bez obzira da li učestvuju u pilot projektu. Link za edukaciju biće prosleđen putem cirkularnog mejla. Edukacija će biti i snimlјena, a nakon održane edukacije biće Vam prosleđen link za preuzmanje snimka.  

Test u elektronskoj formi na temu: Značaj i uloga apoteka u promociji HPV vakcinacije – Pitaj me za HPV predat je na akreditaciju Zdravstvenom savetu Srbije, u januarskom roku.  

Promotivni materijal (poster za apoteku i brošura za korisnike usluge) dostupan je svim članovima Komore i biće objavljen 1. februara. 

Pružanje usluge u apotekama počinje 1. februara i traje do 31. maja 2023. godine (4 meseci). Očekivan ishod je da 250 magistra farmacije, koji su se prijavili za učešće putem javnog poziva, u ovom periodu pruži 40.000 usluga savetovanja. Pružanje usluge će se evidentirati preko „Aplikacije za farmaceutske usluge“. 

Za 250 magistra farmacije koji su se putem javnog poziva prijavili za učešće u pilot projektu obezbeđena je finansijska nadoknada. 

Koordinator projekta: mag. farm. spec. Dragana Rajković

Članovi projektnog tima: 

 • Prof. dr Miloš Marković 
 • Van. prof. dr Brankica Filipić
 • Van. prof. dr Ivana Tadić
 • Mag. farm. spec. Jasna Anđelković 
 • Mag. farm. spec. Bojana Letić 
 • Dr sci. med. Dragana Stojilјković
 • Mag. farm. spec. Tatjana Šipetić
 • Mag. farm. Marina Trunić
 • Mag. farm. spec. Milan Rakić