CI

Vodič Dobre apotekarske prakse počinje da se primenjuje od 1. aprila 2023. godine. Zakonski osnov za primenu ovog dokumenta jeste Zakon o zdravstvenoj zaštiti, član 219. stav 5. kojim je propisano da se organizovanje i vršenje apotekarske delatnosti u Republici Srbiji obavlja u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita, zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje, zakonom kojim se uređuju lekovi i zakonom kojim se uređuju medicinska sredstva, kao i Vodičem dobre apotekarske prakse, koji donosi Farmaceutska komora Srbije, uz saglasnost ministra zdravlja. 

Vodič DAP izrađen je pre svega sa ciljem da pruži pomoć i podršku u svakodnevnom radu magistra farmacije, na svim nivoima zdravstvene zaštite. Vodič predstavlja sistema standarda i smernica koji omogućavaju savremen, na dokazima zasnovan pristup u sprovođenju apotekarske delatnosti. 

U cilju implementacije Vodiča DAP, Farmaceutska komora Srbije je u period januar – april 2022. godine organizovala 13 vebinara, koji obrađuju teme iz 12 različitih oblasti. Snimci vebinara dostupni su na zvaničnom YouTube kanalu Farmaceutske komore Srbije OVDE 

Za sve kolege podsećanje da su testovi u okviru Virtuelne škole obrazovanja na temu implementacije Vodiča dobre apotekarske prakse reakreditovani i dostupni na Vašim korisničkim kartonima. 

Za obavljanje apotekarske delatnosti suprotno navedenom članu 219. propisane su kaznene odredbe u članu 253. i 255. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.