CI

Farmaceutska komora Srbije je avgusta 2022. godine pokrenula inicijativu vezano za rešavanje problema u primeni e-faktura. Nakon analize postojećeg stanja definisana su tri osnovna pitanja koja su dana 23.8.2022. godine upućena nadležnom Ministarstvu finansija sa molbom za stručno mišlјenje (dopis od 23.8.2022. godine OVDE). Jedno od pitanja odnosilo se na probleme u primeni mišlјenja Ministarstva finansija br. 011-00-00549/2022-04 od 15.07.2022. godine, odnosno  tumačenja zakonskih odredbi u slučaju evidentiranja prometa usluge -  pozicioniranja proizvoda koje maloprodavac  pruža distributeru u maloprodajnom objektu, preko elektronskog fiskalnog uređaja. 

Vlada RS je dana 22.12.2022. godine, donela Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavlјanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektonskog fiskalnog uređaja („Sl. glasnik RS, broj 141 od 23.12.2022. godine), kojom je u članu 2. stav 1. dodata nova tačka 3) u kojoj je propisano da se delatnostima za koje, u smislu člana 1. Uredbe, ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primlјenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, smatraju delatnosti pružanja marketinških usluga u maloprodajnom objektu pravnim licima, odnosno obveznicima poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana. 

Na ovaj način pozitivno je odgovoreno na inicijativu Farmaceutske komore Srbije i omogućeno da se po ovom pitanju reše nedoumice i problemi koji su bili posledica mišlјenja Ministarstva finansija.

Pored navedenog, obaveštavamo Vas o novom Pravilniku o ugovaranju za 2023. godinu, kao i izmenama i dopunama postojećih pravilnika:   

  • Pravilnik o izmeni Pravilnika o obrascu i sadržini lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanja lekova, koji je objavlјen u Sl. glasniku broj 143 od 29.12.2022. godine OVDE
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2022. godinu, koji je objavlјen u Sl. glasniku broj 143 od 29.12.2022. godine OVDE
  • Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2023. godinu, koji je objavlјen u Sl. glasniku broj 143 od 29.12.2022. godine OVDE
  • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, koji je objavlјen u Sl. glasniku broj 144 od 30.12.2022. godine OVDE