CI

Sa velikom zadovolјstvom Vas pozivamo da 17. novembra prisustvujete trećoj u nizu edukacija koja se realizuje u periodu septembar - decembar 2022. godine sa cilјem podrške Savetnicima za antibiotike i svima koji to žele da postanu. Helicobacter pilori je prepoznat kao glavni patogen čovečanstva skoro četiri decenije. Međutim, i pored lečenja zaraženih osoba i smanjenom prenosu infekcije u zajednicama u kojima se pobolјšao socioekonomski životni standard, on i dalјe predstavlјa najčešći lјudski bakterijski patogen, koji inficira skoro polovinu svetske populacije. Klјuč uspeha adekvatno propisane terapije zavisi od uspešnog savetovanja pacijenta i stepena adherence. 

U projektu koji realizujemo u saradnji sa Ministarstvom zdravlјa – Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije trenutno učestvuje 570 magistara farmacije iz blizu 400 javnih apoteka. Do danas je preko 10.000 pruženih usluga evidentirano kroz Aplikaciju za farmaceutske usluge.  

Pridružite se porodici od 263 Savetnika za antibiotike!

AKO NE SADA, ONDA KADA? 

Akreditacioni broj: B-94/22; odluka ZSS br. 153-02-475/2022-01 od 15.8.2022. godine; 2 boda za učesnike. 

LINK ZA PRIJAVU https://event.webinarjam.com/register/280/oknv1f73

Racionalna primena antibiotika u lečenju Helicobacter pylori infekcije i crevnih infekcija

  • 18:00 do 18:35 Smernice za lečenje Helicobacter pylori infekcije i drugih crevnih infekcija, prof. dr Aleksandra Pavlović Marković, Medicinski fakultet u Beogradu
  • 18:35 do 19:10 Farmakokinetika i farmakodinamika antibiotika kao osnova za racionalnu terapiju, prof. dr Sandra Vezmar Kovačević, Farmaceutski fakultet u Beogradu
  • 19:10 do 19:45 Savetovanje pacijenata u apoteci, Mag. farm. spec. Tatjana Milošević, AU Melem
  • 19:45 do 20:00 Diskusija