CI

Sa velikom zadovolјstvom Vas pozivamo na prvu u nizu edukacija koja će se održati 15. septembra od 18:00 do 20:00 časova, sa cilјem podrške Savetnicima za antibiotike i svima koji to žele da postanu. Kao rezultat zajedničke saradnje sa Ministarstvom zdravlјa – Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije, oktobra 2021. godine, pokrenut je pilot projekat standardizacije farmaceutske usluge prilikom izdavanja antibiotika. 

U projektu trenutno učestvuje 570 magistara farmacije iz blizu 400 javnih apoteka na celoj teritoriji Republike Srbije. Do danas je preko 9000 pruženih usluga evidentirano kroz Aplikaciju za farmaceutske usluge.  

Pridružite se porodici od 253 Savetnika za antibiotike!

AKO NE SADA, ONDA KADA? 

LINK za prijavu  https://event.webinarjam.com/register/257/81o5wiz3

Racionalna primena antibiotika u lečenju akutnih infekcija donjih disajnih puteva

  • 18:00 do 18:35 Smernice za lečenje akutnih infekcija donjih disajnih puteva, Prof. dr Branislava Milenković, Medicinski fakultet u Beogradu
  • 18:35 do 19:10 Farmakokinetika i farmakodinamika antibiotika kao osnova za racionalnu terapiju, Van. prof. dr Katarina Vučićević, Farmaceutski fakultet u Beogradu
  • 19:10 do 19:45 Savetovanje pacijenata u apoteci, Mag. farm. spec. Sonja Stojilјković, AU “Alba Graeca pharm”'
  • 19:45 do 20:00 Diskusija

Akreditovano kao online stručni sastanak sa 2 boda za pasivno učešće. 

UNAPREDITE SVOJE ZNANјE!