CI

Zakon o medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS“, br. 105/2017) i Pravilnik o vigilanci („Službeni glasnik RS“, br. 3/2019) propisuju obavezu imenovanja i prijavljivanja Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) koordinatora za vigilancu od strane zdravstvene ustanove. Od 1. jula 2022. godine imenovano lice ima obavezu prijavljivanja incidenata (neželjene reakcije na medicinsko sredstvo) putem digitalne platforme ADIS. 

Кoordinator za vigilancu je zdravstveni radnik zaposlen u zdravstvenoj ustanovi koji obavlja poslove u vezi sa organizovanjem i unapređivanjem sprovođenja dobre prakse u prikupljanju i prijavljivanju sumnji na incidente i komunikacije o rizicima primene medicinskih sredstava u zdravstvenoj ustanovi i koji je kontakt osoba zdravstvene ustanove za ALIMS, za vigilancu. 

S tim u vezi, Privredna komora Srbije u saradnji sa ALIMS-om, organizovala je edukaciju namenjenu koordinatorima za vigilancu medicinskih sredstava u zdravstvenim ustanovama, koja je obuhvatila i praktičnu obuku oko elektronskog poslovanja u sistemu ALIMS-a, a vezano za izveštavanje u  sistemu vigilance.

Bliže informacije i prezentacije sa održane edukacije možete pogledati OVDE