CI

Farmaceutska komora Srbije se obratila dopisom od 26.05.2022. godine Republičkom fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) sa molbom za zakazivanje zajedničkog sastanka i dodatne informacije vezano za dinamiku plaćanja i razloge kašnjenja po ispostavlјenim fakturama za izdate lekove i pomagala. 

S obzirom da do danas nismo dobili odgovor Farmaceutska komora Srbije je uputila molbu da se po ovom pitanju organizuje hitan sastanak na kome bi razjasnili sva otvorena pitanja (dopis možete pogledati OVDE). 

O svim dalјim informacijama po ovoj temi bićete blagovremeno obavešteni. 

______________________________________________________________________________

Farmaceutska komora Srbije se povodom učestalih zahteva svojih članova dana 26.5.2022. godine obratila RFZO sa molbom za bliže informacije o dinamici plaćanja i razlogu kašnjenja po ispostavlјenim fakturama za izdate lekove i pomagala. 

Naime, na osnovu dobijenih informacija, od početka maja 2022. izvršeno je plaćanje od strane RFZO za januar i prvu polovinu februara 2022, izuzev apotekama na teritoriji grada Beograda kojima nije izvršena uplata za februar 2022.  U skladu sa potpisanim ugovorom o snabdevanju osiguranih lica lekovima i određenim vrstama pomagala u 2022. godini, RFZO, odnosno Filijala je u obavezi da Apoteci izvrši plaćanje naknade u roku do 60 dana od dana prijema fakture u Filijali, te je do 10. maja 2022. godine izostala očekivana isplata za februar 2022. godine, odnosno drugu polovinu februara 2022. godine. 

Na osnovu prosleđenog dopisa (koji možete pogledati OVDE) očekujemo dodatne informacije i zakazivanje sastanka u najskorije vreme. 

O svim dalјim informacijama po ovoj temi bićete blagovremeno obavešteni.