CI

Poštovane koleginice i kolege,

Sa cilјem da se pacijentima obolelim od astme, primenom medicine/farmacije zasnovane na dokazima, pruži jedinstvena usluga u apotekama radi unapređenja zdravlјa, pobolјšanja stepena adherence i bolјih zdravstvenih ishoda, Farmaceutska komora Srbije pripremila je materijal za pružanje standardizovane farmaceutske usluge za pacijente sa astmom.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na vebinar koji će se održati 1. juna 2022. godine sa početkom u 17 časova sa ciljem implementacije ove usluge u apotekama. 

Link za prijavu https://event.webinarjam.com/register/245/405zot02

PROGRAM VEBINARA: 

  • 17:00 do 17:05, Uvodna reć, Slavica Milutinović, dipl. farm.
  • 17:00 do 17:15, Zašto nam je potrebna standardizovana farmaceutska usluga za pacijente sa astmom?, Mag. farm. spec. Milan Rakić
  • 17:15 do 17:40, Farmaceutska zdravstvena zaštita u terapiji astme, Prof. dr Sandra Vezmar Kovačević
  • 17:40 do 18:10, Struktura usluge po koracima, Mag. farm. spec. Nikolina Skorupan i Mag. farm. spec. Sonja Stojiljković
  • 18:10 do 18:30 Diskusija