CI

Centralna izborna komisija, na sednici održanoj 6.4.2022. godine, jednoglasno je donela Odluku o proglašenju konačnih rezultata izbora za članove Skupštine Farmaceutske komore Srbije koji su održani 27. marta 2022. godine. Odluka je objavljena na oglasnoj tabli i sajtu Komore OVDE