CI

Poštovane koleginice i kolege,

Poslednja, trinaesta u nizu edukacija koje se sprovode u cilјu implementacije Vodiča Dobre apotekarske prakse posvećena je  standardima i smernicama za bezbednost pacijenata i zaposlenih u apoteci. Magistar farmacije dužan je da preduzme sve korake potrebne da se obezbedi siguran sistem rada, tj. da radni uslovi omogućavaju bezbednost pacijenata i zaposlenih. Ove aktivnosti uklјučuju i imenovanje koordinatora za farmakovigilancu i vigilancu, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast lekova i medicinskih sredstava.

Akreditovan test u elektronskoj formi od 20 pitanja dostupan je u VŠO i nosi 2 boda za obnovu licence. 

Pitanja možete postaviti tokom vebinara ili na adresu dap@farmkom.rs 

Napominjemo da je primena Vodiča DAP zakonska obaveza i da će od 1.4.2023. godine usaglašenost apoteka sa standardima i smernicama Vodiča DAP biti predmet kako inspekcijskog nadzora, tako i provere kvaliteta stručnog rada.

LINK ZA REGISTRACIJU https://event.webinarjam.com/register/227/yvw3kh92

PROGRAM VEBINARA (14. APRIL 2022.):

  • 17:00 do 17:20 Najznačajnije novine u standardima i smernicama dobre apotekarske prakse za bezbedan sistem rada – bezbednost zaposlenih, Mag. farm. spec. Tatjana Šipetić, Farmaceutska komora Srbije 
  • 17:20 do 17:40 Sistem farmakovigilance u praksi – prijavlјivanje neželјenih reakcija na lekove, Mag. farm. spec. Marko Erić, ALIMS
  • 17:40 do 18:00 Sistem vigilance medicinskih sredstava u praksa- uloga koordinatora za vigilancu u zdravstvenoj ustanovi i prijavlјivanje neželјenih reakcija, Mag. farm. spec. Aleksandra Vujačić Simić, ALIMS
  • 18:00 do 18:30 Diskusija

Planirane edukacije se realizuju kao posebni vebinari u trajanju od 90 minuta, svakog četvrtka od 17 časova.