CI

Poštovane koleginice i kolege, 

Nastavak SMART Farmaceut programa - Modul 2, održan je 4. decembra 2021. godine na temu post-kovid simptoma i njihovog zbrinjavanja u apoteci. Nakon održane edukacije pozivamo sve koji su učestvovali da se uklјuče u pilot projekat SMART Farmaceut: Post-kovid savetovalište u apotekama. . 

Materijal za sprovođenje usluge dostupan je OVDE

Potrebno je:

  • pružiti uslugu savetovanja za 20 pacijenata sa post-kovid simptomima i popuniti excel tabelu, kako bi mogli da evidentiramo njihov napredak,
  • izabrati najinteresantniji slučaj iz prakse i opisati ga


Popunjene tabele i slučajeve iz prakse potrebno je postali Komori na mejl komora@farmkom.rs sa naznakom "Post-kovid savetovalište" najkasnije do 20.1.2022. godine, da bi podaci mogli da se obrade i prezentuju postignuti rezultati u pilot projektu. 

Ispunjavanjem gore navedenih uslova magistar farmacije postaje POST-KOVID SAVETNIK U APOTECI. 

Najinteresantniji slučajevi iz prakse biće prezentovani na skupu posvećenom rezultatima projekta koji se će biti održan 5. februara 2022. godine.