CI


Obeležavanje Svetskog dana farmaceuta, 25 septembar

Svetski dan farmaceuta obeležava se osmi put po redu, u Srbiji četvrti put, od 2015. godine. Ovaj datum je usvojen za Svetski dan farmaceuta na Kongresu FIP-a u Istambulu, 2009. godine, sa ciljem da podstakne aktivnosti koje promovišu ulogu farmaceuta u unapređenju zdravlja, u svim krajevima sveta.

Ovogodišnja tema: "Farmaceuti - eksperti za Vaše lekove" ističe da su farmaceuti verodostojan izvor znanja i saveta, ne samo pacijentima, već i drugim zdravstvenim radnicima. Kao najdostupniji zdravstveni profesionalci, koristeći obimnu ekspertizu u svakodnevnom radu, farmaceuti značajno doprinose: pozitivnom ishodu farmakološke terapije, promociji zdravlja i prevenciji bolesti. 

Tim povodom, Farmaceutska komora Srbije Vas poziva da uzmete učešće u organizovanom obeležavanju ovog, za našu profesiju značajnog datuma. 

Predstavimo se javnosti kao ono što zaista jesmo - eksperti za lekove!!!


Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv dijabetesa, 14. novembar

Komplikacije tipa 2 dijabetesa su značajan uzrok morbiditeta i mortaliteta u svakoj evropskoj zemlji. Posledice eksplozivnog porasta u broju obolelih, predstavljaju ogromno opterećenje kako za pojedince tako i za celokupni zdravstveni sistem svake države.Premа podacima Instituta za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut” procenjuje se da u Srbiji oko 12% odrаslog stаnovništvа imа dijаbetes. Od ovog broja oko 8% znа zа svoju šećernu bolest dok ostalih 4% nemа postаvljenu dijаgnozu bolesti i ne leči se. Farmaceutska komora Srbije od 2018. godine organizuje sistematski pristup sprovođenja skrininga kod svih osoba starijih od 45 godina.

Cilj ove akcije je da, kao farmaceuti, damo doprinos prevenciji i odlaganju pojave tipa 2 dijabetesa, otkrivanjem pacijenata koji su u stanju predijabetesa.

Uvođenje standardizovane farmaceutske usluge za obolele od dijabetesa u apotekama

Sa ciljem da se pacijentima obolelim od dijabetesa, primenom medicine/farmacije zasnovane na dokazima, pruži jedinstvena usluga u apotekama radi unapređenja zdravlja, poboljšanja stepena adherence i boljih zdravstvenih ishoda, Farmaceutska komora Srbije pripremila je materijal za pružanje standardizovane farmaceutske usluge


1