CI
pks

Odstupanje od standarda kvaliteta leka i povlačenje leka iz prometa – propisani zahtevi i praksa. Link za prijavu učešća OVDE

Farmaceutska komora Srbije |

On line edukacija

Farmaceutska komora Srbije |

19. mart 2021. godine

Farmaceutska komora Srbije |

Е-edukacija