CI

Uvođenje profila za zdravstvene ustanove – koordinatore u zdravstvenim ustanovama u sistemu vigilance medicinskih sredstava (registracija OVDE; program OVDE)

Farmaceutska komora Srbije |

Edukacija

Farmaceutska komora Srbije |

19. мај 2022. od 11:00 časova

Farmaceutska komora Srbije |

Beograd, Resavska 15, sala 2 ili online

73. Simpozijum SFUS

Farmaceutska komora Srbije |

Simpozijum

Farmaceutska komora Srbije |

2-5. juna 2022

Farmaceutska komora Srbije |

Kopaonik

80th World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences

Farmaceutska komora Srbije |

Međunarodni kongres

Farmaceutska komora Srbije |

18-22. septembar 2022 (rok za slanje abstrakta 5. jun 2022.)

Farmaceutska komora Srbije |

Španija, Sevilja

Prvi Kongres PharmaNaissa - Inovacije u farmaciji u 21. veku

Farmaceutska komora Srbije |

Kongres

Farmaceutska komora Srbije |

23-24. septembar 2022 (rok za slanje abstrakta 15. avgust 2022.)

Farmaceutska komora Srbije |

Niš, Medicinski fakultet

8. Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem „Pravo vreme za pravo lice farmacije“

Farmaceutska komora Srbije |

Kongres

Farmaceutska komora Srbije |

12-15. oktobar 2022 (rok za slanje abstrakta 13. jun 2022.)

Farmaceutska komora Srbije |

Beograd, Hotel Crown Plaza