CI

Savetovanje pacijenata

Savetodavna, informativna i edukativna uloga farmaceuta, kao najdostupnijeg zdravstvenog profesionalca, predstavlja osnovu savremene farmaceutske prakse. Ovde možete preuzeti preporuke vezane za savetovanje pacijenata i odgovarajući prateći materijal.

Promocija zdravlja u apoteci

Farmaceuti i farmaceutski tehničari imaju važnu ulogu u promociji zdravlja i prevenciji bolesti. Obeležavanjem “dana zdravlja” u svojoj apoteci podstičemo i promovišemo aktivnosti za zaštitu i očuvanje zdravlja. Preuzmite materijal i uključite se!!!

Bolnička farmacija

Osnovna delatnost bolničkog farmaceuta jeste obezbeđivanje sigurne i bezbedne terapije neophodne za lečenje pacijenta u bolnici, poštujući princip “pet pravih”: pravom pacijentu, pravi lek, u pravoj dozi, pravim putem i u pravo vreme.