LA
апотека

Дипломирани фармацеут/магистар фармације (детаљније)

Naziv ustanove:

Апотека приватна пракса Станковић

E-mail adresa:

apoteka.stankovic@gmail.com

Rok:

20-1-2022. godine

Оглас за плаћен приправнички стаж (детаљније)

Naziv ustanove:

Апотекарска установа Lilly drogerie

E-mail adresa:

jobs@lilly.rs

Rok:

31-8-2021. godine

Дипломирани фармацеут/Магистар фармације (детаљније)

Naziv ustanove:

Апотекарска установа Мега Лек

E-mail adresa:

apmegalek@gmail.com

Rok:

01-12-2021. godine

Дипломирани фармацеут/Магистар фармације (детаљније)

Naziv ustanove:

Апотекарска Установа БЕНУ

E-mail adresa:

hr@benu.rs

Rok:

15-1-2022. godine

Дипломирани фармацеут/Магистар фармације (детаљније)

Naziv ustanove:

E-mail adresa:

naja81@gmail.com

Rok:

31-12-2021. godine

Дипломирани фармацеут/Магистар фармације - управник Апотеке (детаљније)

Naziv ustanove:

E-mail adresa:

hr@benu.rs

Rok:

31-12-2021. godine

Објављени огласи су искључиво информативног карактера и Фармацеутска комора Србије није одговорна за даља поступања и одлуке послодаваца по објављеном огласу и реализацију истог, односно није одговорна за било какав губитак или штету било које врсте настале као последица пословних односа или евентуалног закључења уговора између кандидата и послодавца. Сви огласи објављени на сајту Коморе искључива су одговорност власника огласа, односно послодавца који је тај оглас објавио. Власник огласа-послодавац је дужан да сноси трошкове настале штете због погрешно објављеног огласа и дужан је да Комору обавести писаним путем о изменама у тексту огласа.