LA
Dr.Max Logo Cirilica

Дипломирани фармацеут/магистар фармације (Детаљније)

Naziv ustanove:

Dr.Max

E-mail adresa:

hr@drmax.rs

Rok:

30-4-2021. godine

Дипломирани фармацеут/магистар фармације (Детаљније)

Naziv ustanove:

АУ Зелена Плус, Суботица

E-mail adresa:

zelenasubotica@gmail.com

Rok:

01-5-2021. godine

Дипломирани фармацеут/магистар фармације (детаљније)

Naziv ustanove:

АУ БИОФАРМ

E-mail adresa:

zuabiofarmoffice@gmail.com

Rok:

10-5-2021. godine

Објављени огласи су искључиво информативног карактера и Фармацеутска комора Србије није одговорна за даља поступања и одлуке послодаваца по објављеном огласу и реализацију истог, односно није одговорна за било какав губитак или штету било које врсте настале као последица пословних односа или евентуалног закључења уговора између кандидата и послодавца. Сви огласи објављени на сајту Коморе искључива су одговорност власника огласа, односно послодавца који је тај оглас објавио. Власник огласа-послодавац је дужан да сноси трошкове настале штете због погрешно објављеног огласа и дужан је да Комору обавести писаним путем о изменама у тексту огласа.