LA

Дипломирани фармацеут/Магистар фармације (детаљније)

Naziv ustanove:

Апотекарска Установа БЕНУ

E-mail adresa:

hr@benu.rs

Rok:

19-3-2022. godine

Дипломирани фармацеут/Магистар фармације (детаљније)

Naziv ustanove:

E-mail adresa:

galen.apoteka@gmail.com

Rok:

30-4-2022. godine

Објављени огласи су искључиво информативног карактера и Фармацеутска комора Србије није одговорна за даља поступања и одлуке послодаваца по објављеном огласу и реализацију истог, односно није одговорна за било какав губитак или штету било које врсте настале као последица пословних односа или евентуалног закључења уговора између кандидата и послодавца. Сви огласи објављени на сајту Коморе искључива су одговорност власника огласа, односно послодавца који је тај оглас објавио. Власник огласа-послодавац је дужан да сноси трошкове настале штете због погрешно објављеног огласа и дужан је да Комору обавести писаним путем о изменама у тексту огласа.