CI

Dipolmirani farmaceut/Magistar farmacije (Detaljnije)

Naziv ustanove:

AU Lilly drogerie

E-mail adresa:

jobs@lilly.rs

Rok:

05-10-2023. godine

Oglas za plaćen pripravnički staž (detaljnije)

Naziv ustanove:

Apotekarska ustanova Lilly drogerie

E-mail adresa:

jobs@lilly.rs

Rok:

05-10-2023. godine

Oglas za plaćen pripravnički staž (detaljnije)

Naziv ustanove:

Apotekarska ustanova Lilly drogerie

E-mail adresa:

jobs@lilly.rs

Rok:

05-10-2023. godine

Objavljeni oglasi su isključivo informativnog karaktera i Farmaceutska komora Srbije nije odgovorna za dalja postupanja i odluke poslodavaca po objavljenom oglasu i realizaciju istog, odnosno nije odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste nastale kao posledica poslovnih odnosa ili eventualnog zaključenja ugovora između kandidata i poslodavca. Svi oglasi objavljeni na sajtu Komore isključiva su odgovornost vlasnika oglasa, odnosno poslodavca koji je taj oglas objavio. Vlasnik oglasa-poslodavac je dužan da snosi troškove nastale štete zbog pogrešno objavljenog oglasa i dužan je da Komoru obavesti pisanim putem o izmenama u tekstu oglasa.