CI
Dr.Max Logo

Diplomirani farmaceut/magistar farmacije  (Detaljnije)

Naziv ustanove:

Dr.Max

E-mail adresa:

hr@drmax.rs

Rok:

30-4-2021. godine

Dipolmirani farmaceut/Magistar farmacije (Detaljnije)

Naziv ustanove:

AU Zelena Plus, Subotica

E-mail adresa:

zelenasubotica@gmail.com

Rok:

01-5-2021. godine

Diplomirani farmaceut/magistar farmacije (detaljnije)

Naziv ustanove:

AU BIOFARM

E-mail adresa:

zuabiofarmoffice@gmail.com

Rok:

10-5-2021. godine

Objavljeni oglasi su isključivo informativnog karaktera i Farmaceutska komora Srbije nije odgovorna za dalja postupanja i odluke poslodavaca po objavljenom oglasu i realizaciju istog, odnosno nije odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste nastale kao posledica poslovnih odnosa ili eventualnog zaključenja ugovora između kandidata i poslodavca. Svi oglasi objavljeni na sajtu Komore isključiva su odgovornost vlasnika oglasa, odnosno poslodavca koji je taj oglas objavio. Vlasnik oglasa-poslodavac je dužan da snosi troškove nastale štete zbog pogrešno objavljenog oglasa i dužan je da Komoru obavesti pisanim putem o izmenama u tekstu oglasa.