CI
SFUS

Standardizacija farmaceutske usluge kod pacijenata sa dijabetesom

Farmaceutska komora Srbije |

VŠO On-line test

Farmaceutska komora Srbije |

do 19. novembra 2020.

Farmaceutska komora Srbije |

Virtuelna škola obrazovanja

kvalitet leka

Prijava defekta leka/medicinskog sredstva i povlačenje serije leka/medicinskog sredstva iz apoteke

Farmaceutska komora Srbije |

VŠO On-line test

Farmaceutska komora Srbije |

do 19. novembra 2020.

Farmaceutska komora Srbije |

Virtuelna škola obrazovanja

COVID-19: Smernice za farmaceute i zaposlene u apotekama

Farmaceutska komora Srbije |

VŠO On-line test

Farmaceutska komora Srbije |

do 21.05.2021. godine

Farmaceutska komora Srbije |

Virtuelna škola obrazovanja

Racionalna upotreba antibiotika u lečenju urinarnih infekcija

Farmaceutska komora Srbije |

VŠO On-line test

Farmaceutska komora Srbije |

do 21.05.2021. godine

Farmaceutska komora Srbije |

Virtuelna škola obrazovanja