CI
sad

Usluge farmaceutske zdravstvene zaštite za pacijente sa dijabetesom

Farmaceutska komora Srbije |

VŠO On-line test

Farmaceutska komora Srbije |

do 15. novembra 2022.

Farmaceutska komora Srbije |

Virtuelna škola obrazovanja

Prevencija i kontrola COVID -19 – značaj i uloga farmaceuta

Farmaceutska komora Srbije |

VŠO On-line test

Farmaceutska komora Srbije |

do 18. maja 2022. godine

Farmaceutska komora Srbije |

Virtuelna škola obrazovanja

Racionalna upotreba antibiotika – najbolji način borbe protiv antibiotske rezistencije

Farmaceutska komora Srbije |

VŠO On-line test

Farmaceutska komora Srbije |

do 18. maja 2022. godine

Farmaceutska komora Srbije |

Virtuelna škola obrazovanja

Unapređenje standardizovane farmaceutske usluge kod pacijenata sa dijabetesom

Farmaceutska komora Srbije |

VŠO On-line test

Farmaceutska komora Srbije |

do 18. maja 2022. godine

Farmaceutska komora Srbije |

Virtuelna škola obrazovanja

Farmaceutska usluga – preduslov povećanja stepena adherence kod pacijenata na terapiji antibioticima

Farmaceutska komora Srbije |

VŠO On-line test

Farmaceutska komora Srbije |

18. maja 2022. godine

Farmaceutska komora Srbije |

Virtuelna škola obrazovanja

Pravilna primena terapija kod pacijenata oblelih od COVID -19

Farmaceutska komora Srbije |

VŠO On-line test

Farmaceutska komora Srbije |

do 18. maja 2022. godine

Farmaceutska komora Srbije |

Virtuelna škola obrazovanja

Usluga magistra farmacije za pacijente sa astmom

Farmaceutska komora Srbije |

VŠO On-line test

Farmaceutska komora Srbije |

do 15. novembra 2022.

Farmaceutska komora Srbije |

Virtuelna škola obrazovanja