CI
sad

Usluge farmaceutske zdravstvene zaštite za pacijente sa dijabetesom

Farmaceutska komora Srbije |

VŠO On-line test

Farmaceutska komora Srbije |

do 16. novembra 2021.

Farmaceutska komora Srbije |

Virtuelna škola obrazovanja

kvalitet leka

Imunološki i epidemiološki aspekti vakcinacije sa osvrtom na prevenciju gripa i pneumokokne bolesti

Farmaceutska komora Srbije |

VŠO On-line test

Farmaceutska komora Srbije |

do 16. novembra 2021.

Farmaceutska komora Srbije |

Virtuelna škola obrazovanja

COVID-19: Smernice za farmaceute i zaposlene u apotekama

Farmaceutska komora Srbije |

VŠO On-line test

Farmaceutska komora Srbije |

do 21.05.2021. godine

Farmaceutska komora Srbije |

Virtuelna škola obrazovanja

Racionalna upotreba antibiotika u lečenju urinarnih infekcija

Farmaceutska komora Srbije |

VŠO On-line test

Farmaceutska komora Srbije |

do 21.05.2021. godine

Farmaceutska komora Srbije |

Virtuelna škola obrazovanja