CI
sad

Usluge farmaceutske zdravstvene zaštite za pacijente sa dijabetesom

Farmaceutska komora Srbije |

VŠO On-line test

Farmaceutska komora Srbije |

do 14. novembra 2023.

Farmaceutska komora Srbije |

Virtuelna škola obrazovanja

Unapređenje standardizovane farmaceutske usluge kod pacijenata sa dijabetesom

Farmaceutska komora Srbije |

VŠO On-line test

Farmaceutska komora Srbije |

do 14. novembra 2023. godine

Farmaceutska komora Srbije |

Virtuelna škola obrazovanja

Farmaceutska usluga – preduslov povećanja stepena adherence kod pacijenata na terapiji antibioticima

Farmaceutska komora Srbije |

VŠO On-line test

Farmaceutska komora Srbije |

do 15. avgusta 2023. godine

Farmaceutska komora Srbije |

Virtuelna škola obrazovanja

Usluga magistra farmacije za pacijente sa astmom

Farmaceutska komora Srbije |

VŠO On-line test

Farmaceutska komora Srbije |

do 14. novembra 2023.

Farmaceutska komora Srbije |

Virtuelna škola obrazovanja

Značaj i uloga apoteka u promociji HPV vakcinacije – Pitaj me za HPV

Farmaceutska komora Srbije |

VŠO On-line test

Farmaceutska komora Srbije |

do 13. marta 2024.

Farmaceutska komora Srbije |

Virtuelna škola obrazovanja