CI

PRILOG 10. Standardi i smernice dobre apotekarske prakse za upravljanje farmaceutskim otpadom (OVDE) 

Prezentacija sa vebinara održanog 28.4.2021. godine (OVDE) 

Snimak vebinara 24.3.2022. godine (OVDE)

Prezentacije sa vebinara održanog 24.3.2022. godine: 

  • Upravlјanje farmaceutskim otpadom u javnim apotekama (OVDE), Mag. farm. spec. Slavica Botić, Apoteka Smederevo
  • Upravlјanje farmaceutskim otpadom u bolničkim apotekama (OVDE), Mag. farm. spec. Mirjana Jukić, Opšta bolnica Sremska Mitrovica