CI

PRILOG 8. Standardi i smernice dobre apotekarske prakse za promociju zdravlja, prevenciju bolesti i zdravstveno vaspitanje u javnoj apoteci, izuzev bolničke apoteke (OVDE) 

Prezentacija sa vebinara održanog 28.4.2021. godine  (OVDE) 

Snimak vebinara 10.3.2022. godine OVDE

Prezentacije sa vebinara održanog 10.3.2022. godine:

  • Standardi i smernice dobre apotekarske prakse za promociju zdravlјa, prevenciju bolesti i zdravstveno vaspitanje u javnoj apoteci, izuzev bolničke apoteke (OVDE), Mag. farm. spec. Tatjana Šipetić, Farmaceutska komora Srbije
  • Primeri dobre prakse u svetu - promocijа zdravlјa, prevenciа bolesti i zdravstveno vaspitanjе (OVDE), Prof. dr Marina Odalović, Farmaceutski fakultet u Beogradu
  • Farmaceuti kao praktičari javnog zdravlјa (OVDE), Mag. farm. spec. Andrijana Milošević Georgiev, Farmaceutski fakultet u Beogradu