CI

PRILOG 7a.

  • Standardi i smernice dobre apotekarske prakse za praćenja ishoda terapije u cilju optimizacije terapije i poboljšanje ishoda lečenja praćenjem određenih parametara u apoteci, izuzev bolničkoj apoteci (OVDE) 
  • Prezentacija sa vebinara održanog 28.4.2021. godine (OVDE) 

PRILOG 7b.

  • Standardi i smernice dobre apotekarske prakse za praćenja ishoda terapije u cilju optimizacije terapije i poboljšanje ishoda lečenja praćenjem određenih parametara u bolničkoj apoteci (OVDE) 
  • Prezentacija sa vebinara održanog 28.4.2021. godine (OVDE) 

Snimak vebinara 3.3.2022. godine OVDE

Prezentacije sa vebinara održanog 3.3.2022. godine:

  • Standardi i smernice dobre apotekarske prakse za praćenja ishoda terapije u cilјu optimizacije terapije i pobolјšanje ishoda lečenja praćenjem određenih parametara u javnoj apoteci (OVDE), Prof. dr Marina Odalović, Farmaceutski fakultet Beograd
  • Kako doprineti praćenju ishoda terapije pacijenata kroz usluge farmaceuta u javnoj apoteci – primeri iz prakse (OVDE), Prof. dr Ivana Tadić, Farmaceutski fakultet Beograd
  • Standardi i smernice dobre apotekarske prakse za praćenja ishoda terapije u cilјu optimizacije terapije i pobolјšanje ishoda lečenja praćenjem određenih parametara u bolničkoj apoteci (OVDE), Mag. farm. spec. Dragana rajinac, Klinički centar Srbije