CI

Izborna lista kandidata za članove Skupštine Farmaceutske komore Srbije, za Izbornu jedinicu br. 3 - Ogranak Kragujevac.

Redosled kandidata utvrđen je prema redosledu kojim su kandidature prihvaćene.

 1. Bojana Pavić, ID 7567
 2. Bojana Vuković, ID 6845
 3. Olivera Lazarević, ID 3947
 4. Natalija Kostić, ID 6227
 5. Marija Kurćubić, ID 3438
 6. Ivana Madžarević, ID 2539
 7. Marina Nedeljković, ID 1369
 8. Vladan Stevanović, ID 6637
 9. Marina Trunić, ID 6934
 10. Miloš Čolaković, ID 9141
 11. Jelena Vulović, ID 5863
 12. Marija Koraćević, ID 7705
 13. Mirela Radević, ID 7883
 14. Marija Pantelić, ID 5387
 15. Ana Milošević, ID 3957
 16. Jelena Vlajković, ID 3460
 17. Ana Čuknić Momčilović, ID 2896
 18. Mila Petrović Antić, ID 9311
 19. Marija Krstić, ID 9846
 20. Anja Simić, ID 9895
 21. Julijana Ivanović, ID 0142
 22. Ana Miholjčić, ID 1069
 23. Saša Petrović, ID 0143
 24. Biljana Ostojić, ID 1821
 25. Ivana Savić, ID 3898
 26. Tatjana Rakićević, ID 3298
 27. Vera Pantović, ID 5032
 28. Vesna Lekić, ID 3288
 29. Radoica Nišavić, ID 7506
 30. Ljiljana Terzić, ID 5473
 31. Olivera Jaćimović, ID 2145
 32. Radica Selić, ID 7936
 33. Tatjana Milošević, ID 1926
 34. Emina Pita Brzaković, ID 3172
 35. Marija Bogdanović, ID 0126
 36. Danijela Dobrosavljević, ID 0139
 37. Danijela Manić, ID 0843
 38. Milica Milinković, ID 9816
 39. Ivan Divac, ID 2490
 40. Milica Ječmenica, ID 5242
 41. Snežana Radojčić, ID 0980
 42. Mirjana Manojlović, ID 3397
 43. Dragana Petrović, ID 1478
 44. Đorđe Melović, ID 10757
 45. Vedrana Biberdžić, ID 4736
 46. Nedeljka Radosavljević, ID 0062
 47. Sanja Simović, ID 0068
 48. Jasna Anđelković, ID 1956
 49. Svetlana Đorović, ID 1182
 50. Boris Milošević, ID 3057
 51. Slavica Botić, ID 1633
 52. Daliborka Milovanović, ID 1436
 53. Branislava Nikolić, ID 1628