CI

Izborna lista kandidata za članove Skupštine Farmaceutske komore Srbije, za Izbornu jedinicu br. 1 - Ogranak Beograd.

Redosled kandidata utvrđen je prema redosledu kojim su kandidature prihvaćene.

 1. Zulfer Bahtijari, ID 5958
 2. Svetlana Vuksanović-Pintar, ID 3681
 3. Zorica Mališić, ID 9340                                        
 4. Tatjana Šipetić, ID 6751
 5. Vesna Krušić, ID 2585
 6. Marija Panić, ID 4552
 7. Jovana Pantelić, ID 8739
 8. Mila Mitrović, ID 9097
 9. Ana Đakić, ID 2393
 10. Jelena Milojković, ID 1246
 11. Aleksandra Kuzmanović, ID 7477
 12. Ana Koprivica, ID 6360
 13. Tamara Mirković, ID 5825
 14. Danijela Jovanović, ID 2129
 15. Sanja Andrić, ID 8962
 16. Ivan Eftović, ID 4774
 17. Slavica Milutinović, ID 4253
 18. Anita Zarev, ID 3659
 19. Dragana Jocić, ID 9339
 20. Vesna Mićić Đorđević, ID 2028
 21. Milena Pejanović, ID 6428
 22. Ivana Gajić, ID 4005
 23. Martina Komadina, ID 4699
 24. Marija Golubović Marković, ID 3209
 25. Milica Lukić, ID 3609
 26. Milena Jelić, ID 3210
 27. Olga Bogojević, ID 3286
 28. Marijana Ristić, ID 3214
 29. Biljana Jakovljević, ID 2971
 30. Jovana Živković, ID 8420
 31. Jelena Milošević, ID 5570
 32. Aleksandra Nedić Vladović, ID 6499
 33. Anja Stanojlović, ID 0757
 34. Jovana Smiljanić, ID 9996
 35. Jelena Avramović, ID 4918
 36. Radmila Knežević-Živanović, ID 5394
 37. Marijana Koropanovski, ID 4083
 38. Sonja Stojiljković, ID 4205
 39. Milena Stepanov, ID 6948
 40. Cvijeta Banjac, ID 5585
 41. Slađana Obradović, ID 5418
 42. Тatjana Žunić, ID 1208
 43. Darija Jovanović, ID 10084
 44. Snežana Dekić, ID 2865
 45. Ivan Tošić, ID 5884
 46. Mira Stojanović, ID 1024
 47. Aleksandra Todorović, ID 4124
 48. Nataša Zdravković, ID 4370
 49. Ivana Melezović, ID 7684
 50. Mirjana Gajić Jovanović, ID 0339
 51. Vesna Mačukat, ID 3697
 52. Nadežda Ristić, ID 5751
 53. Olga Đorđević, ID 2732
 54. Danijela Tričković, ID 1030
 55. Ivana Popović, ID 1878
 56. Branko Petrović, ID 3942
 57. Olivera Vučićević, ID 2844
 58. Selena Milkić, ID 3693
 59. Slobodanka Vidić, ID 7878
 60. Milina Marić, ID 2797
 61. Milena Toropov Marković, ID 1873
 62. Jelena Ivanković, ID 0936
 63. Sonja Radojević, ID 3648
 64. Ružica Stevčić Bešir, ID 1219
 65. Nataša Živanović, ID 0224
 66. Dragana Stanković, ID 0662
 67. Cveta Lazić Babić, ID 7549
 68. Marko Marković, ID 7230
 69. Mirjana Maksimović, ID 0685
 70. Emina Rajić, ID 1465
 71. Branka Đerković, ID 0852
 72. Zagorka Matić, ID 0444
 73. Zoran Bukorović, ID 5586
 74. Biljana Popović, ID 1721
 75. Jelena Pantović, ID 3260
 76. Tamara Traljić, ID 7591
 77. Suzana Joksimović, ID 1112
 78. Suzana Dogović, ID 6950
 79. Lidija Bobarević, ID 1815
 80. Snežana Vučinić, ID 10056
 81. Milena Ćatić, ID 6389
 82. Aleksandra Stanojlović, ID 7554
 83. Milica Šaponjić, ID 9013
 84. Tatjana Plazinić, ID 3580
 85. Marija Gašić, ID 6213
 86. Gordana Vučković, ID 0200
 87. Jelena Lečić, ID 6650
 88. Snežana Pantelić Živanović, ID 0387
 89. Mirjana Beljić, ID 4677
 90. Vesna Beronja, ID 2763
 91. Tanja Milić, ID 9483
 92. Stana Golubović, ID 0482
 93. Nikolina Maltar, ID 5625
 94. Nada Adžić, ID 1218
 95. Nina Zdravković, ID 9047
 96. Ana Šljivić Živković, ID 5714