CI

PRILOG 6a.

  • Standardi i smernice dobre apotekarske prakse za izdavanje lekova, medicinskih sredstava i drugih proizvoda u apoteci, izuzev bolničkoj apoteci (OVDE) 
  • Prezentacija sa vebinara održanog 28.4.2021. godine (OVDE) 

PRILOG 6b.

  • Standardi i smernice dobre apotekarske prakse za izdavanje lekova i medicinskih sredstava u bolničkoj apoteci (OVDE) 
  • Prezentacija sa vebinara održanog 28.4.2021. godine (OVDE) 

Snimak vebinara 24.2.2022. godine OVDE

Prezentacije sa vebinara održanog 24.2.2022. godine:

  • Standardi i smernice dobre apotekarske prakse za izdavanje lekova, medicinskih sredstava i drugih proizvoda u javnoj apoteci  OVDEMag. farm. spec. Tatjana Šipetić, Farmaceutska komora Srbije
  • Standardi i smernice dobre apotekarske prakse za izdavanje lekova, medicinskih sredstava i drugih proizvoda u bolničkoj apoteci OVDEMag. farm. spec.  Tatjana Savković, KBC Zvezdara