CI

PRILOG 5. Standardi dobre apotekarske prakse za centralizovanu pripremu citotoksične terapije u apoteci (OVDE) 

Prezentacija sa vebinara održanog 28.4.2021. godine (OVDE) 

Snimak vebinara 17.2.2022. godine OVDE

Prezentacije sa vebinara održanog 17.2.2022. godine:

  • Centralizovana priprema citotoksične terapije OVDEMag. farm. spec. Ivana Popović, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
  • Značaj centralne pripreme onkoloških lekova OVDEMag. farm. spec.  Mirjana Bošković, Vojnomedicinska akademija
  • Značaj aseptične tehnike izrade kod pripreme onkoloških lekova OVDEMag. farm. spec. Maja Ribar, Klinički centar Srbije