LA

Дипломирани фармацеути који испуњавају услове за упис у именик ФКС, потребну документацију подносе одговарајућем Огранку према месту рада.

Сви редовни чланови Фармацеутске коморе Србије могу да приступе корисничком сервису и тако остваре увид у: опште податке, картицу КЕ и финансијску картицу.

Огранак Војводина: Северно-бацки округ - Суботица, Јужно-бачки округ - Нови Сад, Западно-бачки округ - Сомбор, Сремски округ - Сремска Митровица, Средње-банатски округ - Зрењанин, Северно-банатски округ - Кикинда, Јужно-банатски округ - Панчево). За овај огранак седиште је Нови Сад.

Секретар: Андреја Матијашевић, дипл.фарм.
Адреса: Хајдук Вељкова 11, ИИ Спрат / локал 204, 21000 Нови Сад (Мастер центар Новосадског сајма)
Телефон/факс: +381 (0) 21 661 88 33
Мејл: ogranakvojvodina@farmkom.rs
Радно време: 08-16 часова

Органи огранка Коморе

 • Одбор огранка
 • Председник огранка
 • Клуб чланова Скупштине Коморе из огранка
 • Суд части I степена
 • Комисија за посредовање
 • Секретар огранка


Скупштина Фармацеутске коморе Србије је на седници одржаној у Београду дана 28.06.2018. године донела Одлуку о избору чланова Одбора Огранка Војводина и Суда части И степена, а Управни одбор Фармацеутске коморе Србије на седници одржаној у Београду дана 21.06.2018. године одлуку о избору Комисије за поредовање Огранка Војводина.

Одбор огранка

Одбор огранка има председника и два члана које бира Скупштина Коморе на предлог Клуба чланова Скупштине Коморе из огранка. Мандат чланова Одбора огранка траје четири године.

Чланови Одбора огранка:

 • ДАРА ВИДАКОВИЋ, ЗУА „Гален пхарм“, председник
 • ОЛГА ПЕТРОВИЋ, ЗУА "Фарманеа"
 • МИЛИЈАНА АБАЗА, ЗУА "Лили дрогерие"


Клуб чланова Скупштине Коморе из огранка


Клуб чланова Скупштине Коморе из огранка односно чланови Одбора огранка учествују у раду Скупштине ФКС и са огранка Војводина има их укупно 22.
Клуб чланова Скупштине Коморе из огранка Војводина

Суд части I степена


Суд части утврђује повреду професионалне дужности или угледа члана Коморе на основу спроведеног поступка за утврђивање дисциплинске одговорности.

Чланови Суда части I степена:

 • ЈЕЛЕНА ЋИКОВИЋ, ЗУА „Лили дрогерие“, председник
 • МИЛАН ГВЕРО, ЗУА "Фили фарм", члан и заменик председника
 • ГОРАН ВИДАКОВИЋ, ЗУА "Goodwill", члан
 • АНЂЕЛИЈА ВЕСОВИЋ, ЗУА "Бену", заменик члана
 • ВЕРИЦА КРИВОКАПИЋ, ЗУА "Вива", заменик члана
 • ТИНА КОСТАДИНОВИЋ, ЗУА "Лили дрогерие", заменик члана


Комисија за посредовање


Комисија за посредовање огранка Коморе посредује у споровима између чланова Коморе или између чланова Коморе и корисника здравствених услуга у складу са законом. Комисија за посредовање огранка Коморе има три члана - председника и два члана које именује Управни одбор Коморе из реда чланова Коморе из огранка Коморе. Комисија за посредовање огранка Коморе заузима ставове споразумно или већином гласова. Комисија за посредовање огранка Коморе именује посредника у спору. Посредник може бити лице које није члан Коморе.

Чланови комисије за посредовање:

 • САЊА КОРИТНИК, ЗУА „Вегафарма“, председник
 • ЗИТА КРИЖАН, ЗУА "Goodwill", члан
 • НИКОЛА ШТИМАЦ, ЗУА "Лили дрогерие", члан