CI

PRILOG 4. Standardi i smernice dobre apotekarske prakse za izradu u apoteci (OVDE) 

Prezentacija sa vebinara održanog 28.4.2021. godine (OVDE) 

Snimak vebinara 10.2.2022. godine OVDE

Prezentacije sa vebinara održanog 10.2.2022. godine:

  • Najznačajnije novine u Standardima i smernicama dobre apotekarske prakse za izradu u apoteci OVDEMr ph spec Tijana Radojičić, Udruženje za farmaciju i medicinsku delatnost, Privredna komora Srbije 
  • Kvalifikacija dobavlјača polaznih materijala za izradu magistralnih i galenskih lekova OVDEMr ph spec Milana Vukov, AU Galena lab
  • Prikaz dokumentacije neophodne pri  kvalifkaciji/rekvalifikaciji dobavlјača, kao i pri prijemu polaznog materijala za izradu magistralnih i galenskih lekova OVDЕMr ph spec  Goran M. Marković, KBC  Zvezdara 
  • Formalizovana procena rizika za upotrebu pomoćnih supstanci za proizvodnju nesterilnih lekova OVDEDipl. ing tehnologije Toni Čamurovski, Alkaloid AD
  • Procena uticaja kvaliteta pomoćne supstance na kvalitet gotovog proizvoda – proizvodnja sterilnih formi OVDEDipl. ing tehnologije Edvard Edvin Šetalo, Hemofarm AD