CI

Zainteresovana registrovana udruženja čiji se cilјevi ostvaruju u oblasti izbora, kao i članovi Komore (koji nisu kandidati na izborima), a koji žele da prate rad organa za sprovođenje izbora podnose prijavu i spisak lica koja se prijavlјuju za posmatrače CIK-u do 17. marta 2022. godine.

Bliže odredbe vezano za praćenje rada organa za sprovođenje izbora propisane su čl. 39-42. Odluke o sprovođenju izbora za članove Skupštine Farmaceutske komore Srbije 

  • Prijava za posmatrače izbora za članove Skupštine OVDE