CI

Prijava i dokumentacija dostavlјaju se putem pošte ili lično na adresu Farmaceutska komora Srbije, Centralna izborna komisija, Mutapova 25, 11000 Beograd, s naznakom "Kandidatura za izbor članova Skupštine Farmaceutske komore Srbije“ ili putem imejla izbori2022@farmkom.rs od 14.2.2022. godine od 8:00 časova najkasnije do 25.02.2022. do 24 časa. 

Bliže odredbe vezano za biračko pravo i kandidovanje propisane su čl. 20-22. Odluke o sprovođenju izbora za članove Skupštine Farmaceutske komore Srbije. 

  • Obrazac kandidature za članove Skupštine Farmaceutske komore Srbije OVDE
  • Izjava o prihvatanju kandidature (ukoliko kandidatura nije lična) OVDE
  • Primer biografije OVDE