CI

PRILOG 3. Standardi i smernice dobre apotekarske prakse za planiranje, nabavka, prijem, skladištenje i čuvanje (OVDE) 

Prezentacija sa vebinara održanog 28.4.2021. godine (OVDE) 

Snimak vebinara 3.2.2022. godine OVDE

Prezentacije sa vebinara održanog 3.2.2022. godine:

  • Standardi i smernice za planiranje, nabavku, prijem, skladištenje i čuvanje – pregled zahteva i smernica (primeri dobre prakse) OVDE Mr ph spec Sanja Jović, Apoteka „Beograd“ 
  • Praksa, postupanje i posledice u slučaju nestašice lekova u bolničkoj apoteci OVDE, Mr ph spec Ivana Popović, Institut za onkologiju Srbije