CI

PRILOG 2. Standardi i smernice dobre apotekarske prakse za kadar (OVDE) 

Prezentacija sa vebinara održanog 28.4.2021. godine (OVDE) 

Snimak sa vebinara 27.1.2022. godine OVDE

Prezentacije sa vebinara održanog 27.1.2022. godine:

  • Standardi i smernice - Kadar (OVDE), prof. dr Dušanka Krajnović, Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski Fakultet
  • Kontinuirani profesionalni razvoj i kompetencije (OVDE), dr sc. med. Dragana Jocić, AU "Benu" Beograd