CI

PRILOG 1. Standardi i smernice dobre apotekarske prakse za prostor i opremu (OVDE) 

Prezentacija sa vebinara održanog 28.4.2021. godine (OVDE) 

Snimak vebinara 21.1.2022. godine OVDE

Prezentacije sa vebinara održanog 21.1.2022. godine:

  • Standardi dobre apotekarske prakse za prostor i opremu – pregled zahteva (OVDE), mag. farm. spec. Sanja Jović, Apoteka „Beograd“
  • Smernice dobre apotekarske prakse – pregled smernica i primeri dobre prakse (OVDE), mag. farm. spec. Sanja Jović, Apoteka „Beograd“
  • Monitoring sistemi u čuvanju i distribuciji lekova i medicinskih sredstava u apotekama – rešenja, implementacija, kalibracija i kvalifikacija (OVDE), Aleksandar Panovski, ing. elektrotehnike, Laboratorija DOO
  • Kvalifikacija opreme u apotekama i transportne rute u svrhu obezbeđenja kvaliteta leka (OVDE), Milica Blagojević, ing. elektrotehnike i računarstva, Labmerit DOО