LA

Дипломирани фармацеути који испуњавају услове за упис у именик ФКС, потребну документацију подносе одговарајућем Огранку према месту рада.

Сви редовни чланови Фармацеутске коморе Србије могу да приступе корисничком сервису и тако остваре увид у: опште податке, картицу КЕ и финансијску картицу.

Огранак Београд: Стари град, Вождовац, Нови Београд, Земун, Сурчин, Савски Венац, Врачар, Палилула, Раковица, Младеновац, Обреновац, Барајево, Гроцка, Звездара, Лазаревац, Сопот, Чукарица.

Секретар: Светлана Соларов, дипл. фарм.
Адреса: Мутапова 25, 11000 Београд
Телефон/факс: +381 (0) 11 77 00 950
Мејл: оgranakbeograd@farmkom.rs
Радно време: 08-16 часова

Органи огранка Коморе

 • Одбор огранка
 • Председник огранка
 • Клуб чланова Скупштине Коморе из огранка
 • Суд части I степена
 • Комисија за посредовање
 • Секретар огранка


Скупштина Фармацеутске коморе Србије је на седници одржаној у Београду дана 28.06.2018. године донела Одлуку о избору чланова Одбора Огранка Београд и Суда части И степена, а Управни одбор Фармацеутске коморе Србије на седници одржаној у Београду дана 21.06.2018. године одлуку о избору Комисије за поредовање Огранка Београд.

Одбор огранка


Одбор огранка има председника и два члана које бира Скупштина Коморе на предлог Клуба чланова Скупштине Коморе из огранка. Мандат чланова Одбора огранка траје четири године.

 • ОЛГА БОГОЈЕВИЋ, ЗУА "Фарманеа", председник
 • ТАМАРА МИРКОВИЋ, ЗУА "Бела Рада", члан
 • ДАНИЈЕЛА ЈОВАНОВИЋ, ЗУА "Бену", члан

Клуб чланова Скупштине Коморе из огранка


Клуб чланова Скупштине Коморе из огранка односно чланови Одбора огранка учествују у раду Скупштине ФКС и са огранка Београд има их укупно 40.
Клуб чланова Скупштине Коморе из огранка Београд

Суд части I степена


Суд части утврђује повреду професионалне дужности или угледа члана Коморе на основу спроведеног поступка за утврђивање дисциплинске одговорности.

Чланови Суда части I степена:

 • ИКА ЛАЗАР, ЗУА „Фарманеа“, председник
 • КАТАРИНА АЛЕКСИЋ, ЗУА „Живковић“, члан и заменик председника
 • БРАНКО САМАРЂЖИЋ, ЗУА "Крајина", члан
 • ДРАГАНА ЛАЗИЋ, ЗУА „Бену“, заменик члана
 • ЈЕЛЕНА МИЛОЈКОВИЋ, ЗУА "Лили дрогерие", заменик члана
 • МИЛА МИТРОВИЋ, ЗУА „Никола Пашић“, заменик члана

Комисија за посредовање


Комисија за посредовање огранка Коморе посредује у споровима између чланова Коморе или између чланова Коморе и корисника здравствених услуга у складу са законом. Комисија за посредовање огранка Коморе има три члана - председника и два члана које именује Управни одбор Коморе из реда чланова Коморе из огранка Коморе. Комисија за посредовање огранка Коморе заузима ставове споразумно или већином гласова. Комисија за посредовање огранка Коморе именује посредника у спору. Посредник може бити лице које није члан Коморе.

Чланови комисије за посредовање:

 • ВЕСНА КРУШИЋ,ЗУА „Лили дрогерие“, председник
 • ДРАГАНА ОБУЋИНА, ЗУА "Бену, члан
 • ЛИДИЈА ЧОМАГИЋ ЖИВАНОВИЋ, ЗУА „Фарма прима“, члан