CI

Diplomirani farmaceuti koji ispunjavaju uslove za upis u imenik FKS, potrebnu dokumentaciju podnose odgovarajućem Ogranku prema mestu rada.


Svi redovni članovi Farmaceutske komore Srbije mogu da pristupe korisničkom servisu i tako ostvare uvid u: opšte podatke, karticu KE i finansijsku karticu.


Ogranak Beograd: Stari grad, Voždovac, Novi Beograd, Zemun, Surčin, Savski Venac, Vračar, Palilula, Rakovica, Mladenovac, Obrenovac, Barajevo, Grocka, Zvezdara, Lazarevac, Sopot, Čukarica.


Sekretar: Svetlana Solarov, dipl. farm.
Adresa: Mutapova 25, 11000 Beograd
Telefon/fax: +381 (0) 11 77 00 950
Email: ogranakbeograd@farmkom.rs
Radno vreme: 08-16 časova

Organi ogranka Komore

 • Odbor ogranka
 • Predsednik ogranka
 • Klub članova Skupštine Komore iz ogranka
 • Sud časti I stepena
 • Komisija za posredovanje
 • Sekretar ogranka

Skupština Farmaceutske komore Srbije je na sednici održanoj u Beogradu dana 28.06.2018. godine donela Odluku o izboru članova Odbora Ogranka Beograd i Suda časti I stepena, a Upravni odbor Farmaceutske komore Srbije na sednici održanoj u Beogradu dana 21.06.2018. godine odluku o izboru Komisije za poredovanje Ogranka Beograd.

Odbor ogranka

Odbor ogranka ima predsednika i dva člana koje bira Skupština Komore na predlog Kluba članova Skupštine Komore iz ogranka. Mandat članova Odbora ogranka traje četiri godine.

 • OLGA BOGOJEVIĆ, ZUA "Farmanea", predsednik
 • TAMARA MIRKOVIĆ, ZUA "Bela Rada", član
 • DANIJELA JOVANOVIĆ, ZUA "Benu", član

Klub članova Skupštine Komore iz ogranka

Klub članova Skupštine Komore iz ogranka odnosno članovi Odbora ogranka učestvuju u radu Skupštine FKS i sa ogranka Beograd ima ih ukupno 40.
Klub članova Skupštine Komore iz ogranka Beograd

Sud časti I stepena

Sud časti utvrđuje povredu profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore na osnovu sprovedenog postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti.

Članovi Suda časti I stepena:

 • IKA LAZAR, ZUA „Farmanea“, predsednik
 • KATARINA ALEKSIĆ, ZUA „Živković“, član i zamenik predsednika
 • BRANKO SAMARĐŽIĆ, ZUA "Krajina", član
 • DRAGANA LAZIĆ, ZUA „Benu“, zamenik člana
 • JELENA MILOJKOVIĆ, ZUA "Lilly drogerie", zamenik člana
 • MILA MITROVIĆ, ZUA „Nikola Pašić“, zamenik člana

Komisija za posredovanje

Komisija za posredovanje ogranka Komore posreduje u sporovima između članova Komore ili između članova Komore i korisnika zdravstvenih usluga u skladu sa zakonom. Komisija za posredovanje ogranka Komore ima tri člana - predsednika i dva člana koje imenuje Upravni odbor Komore iz reda članova Komore iz ogranka Komore. Komisija za posredovanje ogranka Komore zauzima stavove sporazumno ili većinom glasova. Komisija za posredovanje ogranka Komore imenuje posrednika u sporu. Posrednik može biti lice koje nije član Komore.

Članovi komisije za posredovanje:

 • VESNA KRUŠIĆ,ZUA „Lilly drogerie“, predsednik
 • DRAGANA OBUĆINA, ZUA "Benu, član
 • LIDIJA ČOMAGIĆ ŽIVANOVIĆ, ZUA „Farma prima“, član