CI

Diplomirani farmaceuti koji ispunjavaju uslove za upis u imenik FKS, potrebnu dokumentaciju podnose odgovarajućem Ogranku prema mestu rada.

Svi redovni članovi Farmaceutske komore Srbije mogu da pristupe korisničkom servisu i tako ostvare uvid u: opšte podatke, karticu KE i finansijsku karticu.

Ogranak Beograd: Stari grad, Voždovac, Novi Beograd, Zemun, Surčin, Savski Venac, Vračar, Palilula, Rakovica, Mladenovac, Obrenovac, Barajevo, Grocka, Zvezdara, Lazarevac, Sopot, Čukarica.


Sekretar: Svetlana Solarov, dipl. farm.

Adresa: Mutapova 25, 11000 Beograd

Telefon/fax: +381 (0) 11 77 00 950

Email: ogranakbeograd@farmkom.rs

Radno vreme: 08-16 časova

Organi ogranka Komore

 • Odbor ogranka
 • Predsednik ogranka
 • Klub članova Skupštine Komore iz ogranka
 • Sud časti I stepena
 • Komisija za posredovanje
 • Sekretar ogranka

Skupština Farmaceutske komore Srbije je na sednici održanoj u Beogradu dana 9.5.2022. godine donela Odluku o izboru članova Odbora Ogranka Beograd.

Odbor ogranka

Odbor ogranka ima predsednika i dva člana koje bira Skupština Komore na predlog Kluba članova Skupštine Komore iz ogranka. Mandat članova Odbora ogranka traje četiri godine.

 • JELENA MILOJKOVIĆ, Beograd, predsednik
 • ANITA ZAREV, Beograd
 • MILENA PEJANOVIĆ, Beograd

Klub članova Skupštine Komore iz ogranka

Klub članova Skupštine Komore iz ogranka odnosno članovi Odbora ogranka učestvuju u radu Skupštine FKS i sa ogranka Beograd ima ih ukupno 36.

Klub članova Skupštine Komore iz ogranka Beograd

Sud časti I stepena

Sud časti utvrđuje povredu profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore na osnovu sprovedenog postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti.

Članovi Suda časti I stepena:

 • Marijana Koropanovski, predsednik, iz Beograda,
 • Ivana Gajić, zamenik predsednika, iz Beograda,
 • Vesna Krušić, član, iz Mladenovca, 
 • Radmila Knežević Živanović, zamenik člana, iz Beograda, 
 • Olivera Dragović, član, iz Beograda,
 • Ana Đakić, zamenik člana, iz Beograda.

Komisija za posredovanje

Komisija za posredovanje ogranka Komore posreduje u sporovima između članova Komore ili između članova Komore i korisnika zdravstvenih usluga u skladu sa zakonom. Komisija za posredovanje ogranka Komore ima tri člana - predsednika i dva člana koje imenuje Upravni odbor Komore iz reda članova Komore iz ogranka Komore. Komisija za posredovanje ogranka Komore zauzima stavove sporazumno ili većinom glasova. Komisija za posredovanje ogranka Komore imenuje posrednika u sporu. Posrednik može biti lice koje nije član Komore.

Članovi Komisije za posredovanje Ogranka Beograd:

 • Ana Koprivica, predsednik, iz Lazarevca,
 • Jelena Avramović, član, iz Beograda, i
 • Olga Bogojević, član, iz Beograda.