CI

Na osnovu člana 78. ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU "Sl. glasnik", br. 18/2016 i 95/2018, Farmaceutska komora Srbije sprovodi postupak javnog dostavljanja. 

  1. Javno dostavlјanje vrši se:
    • ako nijedan drugi način dostavlјanja nije moguć;
    • ako se dostavlјa rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavlјanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
    • u drugim slučajevima određenim zakonom.
  2. Javno dostavlјanje sastoji se od objavlјivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.
  3. Smatra se da je javno dostavlјanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavlјeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlјa rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavlјeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

 

Neposredni uvid u akte može se izvršiti lično u službenim prostorijama ogranka Komore (adrese i kontakt telefone možete videti OVDE) od 8-16 časova. 

Elektronska oglasna tabla Ogranak Beograd

Elektronska oglasna tabla Ogranak Vojvodina

Elektronska oglasna tabla Ogranak Kragujevac

Elektronska oglasna tabla Ogranak Niš sa KiM