LA

Под провером квалитета стручног рада, у смислу Закона о здравственој заштити (члан 188) подразумева се поступак провере квалитета стручног рада здравствених установа, другог правног лица, односно приватне праксе, здравствених радника и здравствених сарадника.

  1. Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите и провери квалитета стручног рада ("Службени гласник РС" бр. 123/2021) ОВДЕ.
  2. Листе стручних надзорника за спољну проверу квалитета стручног рада у здравственим установама, другим правним лицима и приватној пракси за 2022. годину, утврђене Одлуком министра здравља број 531-01-00102/2022-09 од 14.02.2022.године ОВДЕ и Листа стручних надзорника по управним окрузима ОВДЕ
  3. Годишњи план редовне спољне провере квалитета стручног рада за 2022. годину, утврђен Одлуком министра здравља број 531-01-00103/2022-09 од 14.2.2022. године ОВДЕ са усвојеним предлогом плана ОВДЕ
  4. Стручно-методолошко упутство за спровођење редовне спољне провере квалитета стручног рада у апотекарској делатности са пратећим извештајима ОВДЕ
  5. Материјал са едукације за стручне надзорнике (одржане 12.10.) који врше проверу квалитета стручног рада у 2021. години: 
  6. Књига интервенција ОВДЕ