LA

Под провером квалитета стручног рада, у смислу Закона о здравственој заштити (члан 188) подразумева се поступак провере квалитета стручног рада здравствених установа, другог правног лица, односно приватне праксе, здравствених радника и здравствених сарадника.

  1. Правилник о провери квалитета стручног рада здравствених установа, приватне праксе, здравствених радника и здравствених сарадника ("Службени гласник РС" бр. 35/2011) ОВДЕ.
  2. Листе стручних надзорника за спољну проверу квалитета стручног рада у здравственим установама, другим правним лицима и приватној пракси за 2021. годину, утврђене Одлуком министра здравља број 531-01-00328/2021-09 од 24.05.2021.године:
    • Листа стручних надзорника по управним окрузима ОВДЕ
    • Листа стручних надзорника за одређене области здравствене заштите ОВДЕ
  3. Годишњи план редовне спољне провере квалитета стручног рада за 2021. годину, утврђен Одлуком министра здравља број 531-01-00294/2021-09 од 26.4.2021. године ОВДЕ
  4. Стручно-методолошко упутство за спровођење редовне спољне провере квалитета стручног рада у апотекарској делатности са пратећим извештајима ОВДЕ
  5. Материјал са едукације за стручне надзорнике (одржане 12.10.) који врше проверу квалитета стручног рада у 2021. години: