CI

Pod proverom kvaliteta stručnog rada, u smislu Zakona o zdravstvenoj zaštiti (član 188) podrazumeva se postupak provere kvaliteta stručnog rada zdravstvenih ustanova, drugog pravnog lica, odnosno privatne prakse, zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Pravilnik o proveri kvaliteta stručnog rada zdravstvenih ustanova, privatne prakse, zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ("Službeni glasnik RS" br. 35/2011) OVDE.

Liste stručnih nadzornika za spoljnu proveru kvaliteta stručnog rada u zdravstvenim ustanovama, drugim pravnim licima i privatnoj praksi za 2021. godinu, utvrđene Odlukom ministra zdravlјa broj 531-01-00328/2021-09 od 24.05.2021.godine:

  • Lista stručnih nadzornika po upravnim okruzima OVDE
  • Lista stručnih nadzornika za određene oblasti zdravstvene zaštite OVDE