CI

Pod proverom kvaliteta stručnog rada, u smislu Zakona o zdravstvenoj zaštiti (član 188) podrazumeva se postupak provere kvaliteta stručnog rada zdravstvenih ustanova, drugog pravnog lica, odnosno privatne prakse, zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

  1. Pravilnik o proveri kvaliteta stručnog rada zdravstvenih ustanova, privatne prakse, zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ("Službeni glasnik RS" br. 35/2011) OVDE.
  2. Liste stručnih nadzornika za spoljnu proveru kvaliteta stručnog rada u zdravstvenim ustanovama, drugim pravnim licima i privatnoj praksi za 2021. godinu, utvrđene Odlukom ministra zdravlјa broj 531-01-00328/2021-09 od 24.05.2021.godine:
    • Lista stručnih nadzornika po upravnim okruzima OVDE
    • Lista stručnih nadzornika za određene oblasti zdravstvene zaštite OVDE
  3. Godišnji plan redovne spolјne provere kvaliteta stručnog rada za 2021. godinu, utvrđen Odlukom ministra zdravlјa broj 531-01-00294/2021-09 od 26.4.2021. godine OVDE
  4. Stručno-metodološko uputstvo za sprovođenje redovne spoljne provere kvaliteta stručnog rada u apotekarskoj delatnosti sa pratećim izveštajima OVDE
  5. Materijal sa edukacije za stručne nadzornike (održane 12.10.) koji vrše proveru kvaliteta stručnog rada u 2021. godini: