CI

Pod proverom kvaliteta stručnog rada, u smislu Zakona o zdravstvenoj zaštiti (član 188) podrazumeva se postupak provere kvaliteta stručnog rada zdravstvenih ustanova, drugog pravnog lica, odnosno privatne prakse, zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

 1. Pravilnik o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite i proveri kvaliteta stručnog rada ("Službeni glasnik RS" br. 123/2021) OVDE.
  • Obrazac 7 - Izveštaj o redovnoj spoljnoj proveri kvaliteta stručnog rada za apotekarsku delatnost - primarna zdravstvena zaštita OVDE
  • Obrazac 8 - Izveštaj o redovnoj spoljnoj proveri kvaliteta stručnog rada za apotekarsku delatnost u zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite OVDE
 2. Odlukom ministra zdravlјa broj 531-01-00013/2023-09 od 19.01.2023. godine OVDE utvrđena je Lista stručnih nadzornika za spoljnu proveru kvaliteta stručnog rada u zdravstvenim ustanovama, drugim pravnim licima i privatnoj praksi za 2023. godinu OVDE i Lista stručnih nadzornika po upravnim okruzima OVDE
 3. Odlukom ministra zdravlјa broj 531-01-00014/2023-09 od 19.01.2023. godine OVDE  utvrđen je Godišnji plan redovne spolјne provere kvaliteta stručnog rada za 2023. godinu sa usvojenim predlogom plana OVDE
 4. Stručno-metodološko uputstvo za sprovođenje redovne spoljne provere kvaliteta stručnog rada u apotekarskoj delatnosti OVDE
 5. Materijal sa edukacije za stručne nadzornike (20.9.2023.) koji vrše proveru kvaliteta stručnog rada u 2023. godini:
  • Provera kvaliteta stručnog rada - regulatorni aspekti (Slavica Milutinović, dipl. farm.) OVDE
 6. Knjiga intervencija farmaceuta OVDE
 7. Knjiga evidencije izrađenih magistralnih lekova OVDE