CI

Pod proverom kvaliteta stručnog rada, u smislu Zakona o zdravstvenoj zaštiti (član 188) podrazumeva se postupak provere kvaliteta stručnog rada zdravstvenih ustanova, drugog pravnog lica, odnosno privatne prakse, zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

  1. Pravilnik o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite i proveri kvaliteta stručnog rada ("Službeni glasnik RS" br. 123/2021) OVDE.
  2. Liste stručnih nadzornika za spoljnu proveru kvaliteta stručnog rada u zdravstvenim ustanovama, drugim pravnim licima i privatnoj praksi za 2022. godinu, utvrđene Odlukom ministra zdravlјa broj 531-01-00102/2022-09 od 14.02.2022.godine OVDE i Lista stručnih nadzornika po upravnim okruzima OVDE
  3. Godišnji plan redovne spolјne provere kvaliteta stručnog rada za 2022. godinu, utvrđen Odlukom ministra zdravlјa broj 531-01-00103/2022-09 od 14.02.2022. godine OVDE sa usvojenim predlogom plana OVDE
  4. Stručno-metodološko uputstvo za sprovođenje redovne spoljne provere kvaliteta stručnog rada u apotekarskoj delatnosti sa pratećim izveštajima OVDE
  5. Materijal sa edukacije za stručne nadzornike (održane 12.10.) koji vrše proveru kvaliteta stručnog rada u 2021. godini:
  6. Knjiga intervencija OVDE