CI

Tatjana Šipetić je diplomirala 1997. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,47, a 2006. godine na istom fakultetu završila specijalizaciju iz Farmakoekonomije i farmaceutske legislative.
Radno iskustvo sticala je radeći u privatnoj praksi od 1997-2005. godine.
U periodu od 2001-2006. godine je radila kao asistent na predmetu Toksikološka hemija Odseka za farmaciju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.
Od 2005. do 2009. godine rukovodila je bolničkom apotekom u KBC "Dr Dragiša Mišović".
Na mesto direktora Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije postavljena je u julu 2009.
Obavljala je poslove direktora Agencije od 2009-2013. godine. U okviru svog mandata posebno se istakla unapređenjem sistema farmakovigilance u Srbiji. Dodatno obrazovanje iz bolničke farmacije, javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta sticala je kroz različite edukacije.
Master iz menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beograd, odbranila je 2011. godine.
Po završetku angažmana u Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, 2013. godine prelazi u privatni sektor.
Od tada, u okviru ZUA Lilly drogerie radi na poslovima zamenika direktora i istovremeno je član Upravnog odbora zadužen za razvoj apotekarske delatnosti.
U toku karijere, kroz različite poslove u različitim oblastima farmacije stekla je veliko iskustvo i znanje, i dokazala odlične organizacione sposobnosti.
Organizovala je veliki broj edukacije za nosioce dozvola i zdravstvene radnike i bila predavač u okviru brojnih nacionalnih i međunarodnih kontinuiranih edukacija.