CI

SDF-pozivnica-fptab

Poštovane koleginice i kolege,

Pred nama je Svetski dan farmaceuta, 25. septembar 2019. sa temom: “Bezbedni i efikasni lekovi za sve”.

Pozivamo da uzmete učešće u organizovanom obeležavanju ovog značajnog datuma, koji ima za cilj da predstavi i promoviše vrednosti farmaceuta u zdravstvenom sistemu i društvenoj zajednici.

Cilj akcije je da kao stručnjaci za lekove, pomognemo pacijentima da pravilno primenjuju i čuvaju lekove i na taj način njihove lekove učinimo bezbednim i delotvornim, a istovremeno se predstavimo javnosti kao zdravstveni profesionalci – eksperti za lekove.

Kao i prošle godine, akcenat je na savetovanju pacijenata koji koriste hroničnu terapiju u apotekama primarne zdravstvene zaštite sa ciljem da u razgovoru sa farmaceutom provere da li na pravilan način koriste i čuvaju svoje lekove i razreše sve nedoumice koje imaju u vezi sa njima.

Farmaceutska komora Srbije pripremila je STRUČNO-METODOLOŠKO UPUTSTVO, upitnike i obrazce koji su dostupni na sajtu Komore (preuzmite OVDE)

OBAVEŠTENJE ZA APOTEKE KOJE ŽELE DA UČESTVUJU U AKCIJI:

  • Molimo Vas da OBRAZAC ZA PRIJAVU popunite najkasnije do 23. septembra 2019. godine. Učešće je dobrovoljno!
  • Svim pacijentima sa hroničnom terapijom, tokom ove nedelje, treba dati FLAJER - POZIVNICU (preuzmite pozivnicu) prilagođenu za štampu na običnim štampačima, koje većina apoteka poseduje.
  • Apoteka treba da postavi OBAVEŠTENJE O AKCIJI na sajtu i/ili Facebook strani apoteke o održavanju akcije koristeći univerzalnu formu (preuzmite obaveštenje).

Spisak apoteka koje učestvuju u akciji biće objavljen na sajtu Komore sa mogućnošču da se apoteka pronađe na Google mapi. Apoteke koje su prijavile učešće dobiće mejl sa podacima za ulaz u e-aplikaciju upitnika do 25. septembra. Dodatna pitanja možete poslati na mejl komora@farmkom.rs