LA

Органи Фармацеутске коморе Србије су: Скупштина комореУправни одборНадзорни одборЕтички одборКомисија за посредовањеДиректор коморе и Суд части.

Надзорни одбор Коморе врши контролу материјално-финансијских послова Коморе и унутрашњи наџор над радом Коморе сагласно члану 24 Закона о коморама здравствених комора, самосталан је и независан у свом раду.

Надзорни одбор има 5 чланова које бира Скупштина Коморе из реда својих чланова.

Надзорни одбор има свој Пословник о раду, којим су ближе утврђени начин и критеријуми за његов рад.

Скупштина Фармацеутске коморе Србије на седници одржаној у Београду дана 9.5.2022. године донела је Одлуку да се на дужност председника, заменика председника и чланова Надзорног одбора бирају: 

Председник Надзорног одбора: САША ПЕТРОВИЋ, Петровац на Млави
Заменик председника Надзорног одбора: МАРИЈАНА РИСТИЋ, Београд

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА:

  • ЈАСМИНА ЦВЕТКОВИЋ, Прокупље
  • СВЕТЛАНА ВУКСАНОВИЋ-ПИНТАР, Београд
  • НИКОЛА ШТИМАЦ, Рума