LA

Органи Фармацеутске коморе Србије су: Скупштина коморе, Управни одбор, Надзорни одбор, Етички одбор, Комисија за посредовање, Директор коморе и Суд части

Надзорни одбор Коморе врши контролу материјално-финансијских послова Коморе и унутрашњи наџор над радом Коморе сагласно члану 24 Закона о коморама здравствених комора, самосталан је и независан у свом раду.

Надзорни одбор има 5 чланова које бира Скупштина Коморе из реда својих чланова.
Надзорни одбор има свој Пословник о раду, којим су ближе утврђени начин и критеријуми за његов рад.

Председник Наџорног одбора: АЛЕКСАНДРА НЕДИЋ, ЗУА "Фарманеа", Београд

Заменик председника Наџорног одбора: СВЕТЛАНА ВУКСАНОВИЋ-ПИНТАР, ЗУА "Бену", Београд

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА:

  • ЈЕЛЕНА ТРИФУНОВИЋ, Апотека „Пожаревац“
  • НЕДЕЉКА РАДОСАВЉЕВИЋ, Апотека "Чачак"
  • ПРЕДРАГ СТАЈИЋ, ЗУА "Lilly drogerie", у Нишу