LA

Органи Фармацеутске коморе Србије су: Скупштина комореУправни одборНадзорни одборЕтички одборКомисија за посредовањеДиректор коморе и Суд части.

Комисија за посредовање Коморе има 3 члана - председника и два члана које именује Управни одбор из реда чланова Коморе.

Комисија за посредовање усмерава, даје упутства и тумачења потребна за рад комисија за посредовање огранака Коморе и обавља послове из свог делокруга које јој повере органи Коморе.

Управни одбор Фармацеутске коморе Србије на седници одржаној у Београду дана 10.6.2022. године донео је Одлуку да се на дужност председника и чланова Комисије за посредовање Фармацеутске коморе Србије бирају:

  • Милош Чолаковић, председник, из Крњева,
  • Данијела Јовановић, члан, из Београда и
  • Марија Панић, члан, из Београда.