LA

Органи Фармацеутске коморе Србије су: Скупштина комореУправни одборНадзорни одборЕтички одборКомисија за посредовањеДиректор коморе и Суд части.

Комисија за посредовање Коморе има 3 члана - председника и два члана које именује Управни одбор из реда чланова Коморе.

Комисија за посредовање усмерава, даје упутства и тумачења потребна за рад комисија за посредовање огранака Коморе и обавља послове из свог делокруга које јој повере органи Коморе.