LA

Органи Фармацеутске коморе Србије су: Скупштина комореУправни одборНадзорни одборЕтички одборКомисија за посредовањеДиректор коморе и Суд части.

Суд части је орган Коморе који се образује ради утврђивања повреда професионалне дужности или угледа члана Коморе, као и утврђивање одговорности и изрицања дисциплинских мера за те повреде.

Суд части II степена, по жалби, преиспитује одлуке Суда части I степена и доноси коначну одлуку.

Суд части има свој Пословник о раду, којим су ближе утврђени начин и критеријуми за његов рад. Радом Суда части руководи председник Суда части.

Седиште Суда части II степена је у Београду.

Скупштина Фармацеутске коморе Србије на седници одржаној у Новом Саду дана 23.6.2022. године донела је Одлуку да се на дужност председника, заменика председника и чланова Суда части II степена бирају: 

САСТАВ СУДА ЧАСТИ II СТЕПЕНА

  • Радоица Нишавић, председник, из Ужица,
  • Борис Милошевић, заменик  председника, из Крагујевца,
  • Јована Живковић, члан, из Београда, 
  • Марина Трунић, заменик члана, из Ракинца,
  • Милош Крстић, члан, из Београда, 
  • Дубравка Нешић, заменик члана, из Београда,
  • Тамара Мирковић, члан, из Београда, 
  • Драгана Петровић, заменик члана, из Лознице,
  • Ана Чукнић Момчиловић, члан, из Свилајнца, 
  • Бојана Ћурчин Живковић, заменик члана, из Панчева.