CI

Organi Farmaceutske komore Srbije su: Skupština komore, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Etički odbor, Komisija za posredovanje, Direktor komore i Sud časti.

Sud časti je organ Komore koji se obrazuje radi utvrđivanja povreda profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore, kao i utvrđivanje odgovornosti i izricanja disciplinskih mera za te povrede.

Sud časti II stepena, po žalbi, preispituje odluke Suda časti I stepena i donosi konačnu odluku.

Sud časti ima svoj Poslovnik o radu, kojim su bliže utvrđeni način i kriterijumi za njegov rad. Radom Suda časti rukovodi predsednik Suda časti.

Sedište Suda časti II stepena je u Beogradu.

Odlukom Skupštine Komore od 28.06.2018. godine izabrani su predsednik, zamenik predsednika, članovi i zamenici članova Suda časti II stepena.

SASTAV SUDA ČASTI II STEPENA
Predsednik Suda časti II stepena, ĐURĐA SIMIĆ, ZUA "Lilly drogerie"

Zamenik predsednika Suda časti II stepena, BRANKICA PAJOVIĆ, ZUA "Primax farm"

  1. GORDANA ĐURIĆ, Apoteka "Užice", Užice, član
  2. BILJANA JAKOVLJEVIĆ, ZUA "Farmanea", Beograd, član
  3. MILOŠ KRSTIĆ, dipl. pravnik, ZUA "Benu", Beograd, član
  4. MILICA ŽIVKOVIĆ, ZUA "Benu", Dolovo, zamenik člana
  5. JELENA ŽIVKOVIĆ, ZUA „Živković“, Negotin, zamenik člana
  6. MILIVOJE DIMITRIJEVIĆ, dipl. pravnik., Kruševac, zamenik člana
  7. JELENA STEFANOVIĆ VOJINOVIĆ, ZUA "Lilly drogerie", zamenik člana
  8. DALIBORKA MILOVANOVIĆ, Apoteka "Loznica", Loznica, zamenik člana