LA

Редовни члан ФКС може поднети Захтев на основу обављене активности КЕ, и то за:

Уз Захтев неопходно је приложити документацију (која је наведена у Захтеву), а у складу са чланом 7 Правилника о ближим условима за спровођење КЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике.

Захтев се може поднети најкасније годину дана након обављене активности КЕ.

ФКС неће разматрати непотпуне захтеве.

ФИП 2011

  1. Извештај са конгреса – Појединачне сесије
  2. Извештај са конгреса – Програм, присуствовање предавањима и акредитација