CI

Redovni član FKS može podneti Zahtev na osnovu obavljene aktivnosti KE, i to za:

Uz Zahtev neophodno je priložiti dokumentaciju (koja je navedena u Zahtevu), a u skladu sa članom 7 Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje KE za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike.

Zahtev se može podneti najkasnije godinu dana nakon obavljene aktivnosti KE.

FKS neće razmatrati nepotpune zahteve.

FIP 2011

  1. Izveštaj sa kongresa – Program, prisustvovanje predavanjima i akreditacija
  2. Izveštaj sa kongresa – Pojedinačne sesije