CI

Magistar farmacije, odnosno diplomirani farmaceut koji ne ispunjava uslove za obnovu licence, dužan je da 60 dana pre isteka licencnog perioda podnese zahtev za polaganje licencnog ispita. Zahtev za izdavanje licence podnosi se preko nadležnog ogranka Komore.

Zahtev u papirnoj formi možete preuzeti OVDE i sa dole navednom dokumentacijom podneti lično ili putem pošte na adresu:  

 • Ogranak Beograd- Beograd, Mutapova 25, pon.-pet. od 8-16č;
 • Ogranak Vojvodina - Novi Sad, Hajduk Veljkova 11 II / 204, pon.-pet. od 8-16č;
 • Ogranak Kragujevac - Kragujevac, Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23, pon.-pet. od 8-16č;
 • Ogranak Niš sa KiM - Niš, Zelengorska 4, lokal L2, pon.-pet. od 8-16č;

FINANSIJSKI IZDACI: Plaćanje možete obaviti na vama pogodan način, putem elektronskog bankarstva ili uplatnice/naloga za prenos.

 • Uplatu izvršiti na račun Farmaceutske komore Srbije 325-9500900015066-04;
 • Svrha uplate:Nadoknada za polaganje licencnog ispita;
 • Iznos: 30.000 dinara;
 • Model: Ne upisuje se;
 • Poziv na broj: JMBG

TERMINI I PROGRAM POLAGANJA LICENCNOG ISPITA

 • Naredni termin za polaganje licencnog ispita je 14.6.2023. godine.   
 • Ispitni program za polaganje licencnog ispita:
  1. Farmaceutska usluga, preduslov za povećanje stepena adherence kod pacijenata na terapiji antibioticima
  2. Interakcije lekova
  3. Farmakoterapija hronične opstrukcijske bolesti i astma
  4. Alergijski rinitis
  5. Dijabetes melitus – lečenje i upotreba insulina, ishrana, poboljšanje kvaliteta života

VAŽNA OBAVEŠTENJA:

 • Licencni ispit se polaže pismeno. Izuzetno, Komisija može iz opravdanih razloga omogućiti i usmeno polaganje ispita.
 • Naknadu za polaganje licencnog ispita utvrđuje Skupština Komore. Naknadu iz stava 1. ovog člana uplaćuje kandidat na tekući račun Komore. Kandidat je u obavezi da dokaz o izvršenoj uplati dostavi Komori najkasnije 7 dana pre datuma održavanja licencnog ispita.
 • Ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne pristupi polaganju licencnog ispita, ima pravo na povraćaj novca uplaćenog na ime naknade za polaganje licencnog ispita. O razlozima kandidat je dužan da pismeno obavesti Komoru najmanje 24 sata pre vremena utvđenog za početak ispita, koja o tome obaveštava Komisiju za polaganje licencnog ispita. Kandidat koji iz neopravdanih razloga ne pristupi polaganju licencnog ispita ili ne obavesti Komoru u roku iz prethodnog stava, gubi pravo na povraćaj novca uplaćenog na ime naknade za polaganje licencnog ispita. Opravdanost razloga utvrđuje Komisija za polaganje licencnog ispita. Odluku o vraćanju troškova donosi direktor Komore na predlog Komisije.