CI

Zahtev za izdavanje izvoda iz imenika, uvrenja i potvrda u papirnoj formi možete preuzeti OVDE 

Zahtev u izdavanje izvoda iz imenika licenci i uverenja podnosi se centrali Komore, lično ili putem pošte na adresu: Beograd, Mutapova 25, pon.-pet. od 8-16č.

Zahtev za izdavanje izvoda iz imenika članova Komore i potvrda podnosi se preko nadležnog ogranka Komore, lično ili putem pošte na adresu: 

  • Ogranak Beograd- Beograd, Mutapova 25, pon.-pet. od 8-16č;
  • Ogranak Vojvodina - Novi Sad, Hajduk Veljkova 11 II / 204, pon.-pet. od 8-16č;
  • Ogranak Kragujevac - Kragujevac, Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23, pon.-pet. od 8-16č;
  • Ogranak Niš sa KiM - Niš, Zelengorska 4, lokal L2, pon.-pet. od 8-16č; 

ROKOVI: Postupajući po zahtevu, Farmaceutska komora Srbije u roku od 8 dana od dana prijema urednog zahteva izdaje traženi dokument.

FINANSIJSKI IZDACI: Plaćanje možete obaviti na vama pogodan način, putem elektronskog bankarstva ili uplatnice/naloga za prenos.

  • Uplatu izvršiti na račun Farmaceutske komore Srbije 325-9500900015066-04;
  • Svrha uplate:Nadoknada za izdavanje uverenja/potvrda; Iznos: 500,00 dinara;
  • Svrha uplate:Nadoknada za izdavanje izvoda iz imenika; Iznos: 1.000,00 dinara;
  • Model: Ne upisuje se;
  • Poziv na broj: JMBG

PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI: U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), potrebno je da podnosioc zahteva dobije informaciju o prikupljanju podataka o ličnosti (preuzmite informaciju) i potpiše Izjavu o obaveštenosti (preuzmite izjavu).

Ovlašćeno lice Farmaceutske komore Srbije za zaštitu podataka o ličnosti, Gordana Vukićević Mrkšić, dipl.pravnik., tel: 011/3243144