CI

Obavezni član Komore koji je prestao sa obavljanjem farmaceutske zdravstvene delatnosti, a ne želi da bude dobrovoljni član Komore, podnosi Zahtev za prestanak članstva u Farmaceutskoj komori Srbije-Obrazac EV-3.


Dobrovoljni član Komore koji ne obavlja-nije počeo da obavlja farmaceutsku zdravstvenu delatnost, može uvek, kad to želi, podneti Zahtev za prestanak članstva u Farmaceutskoj komori Srbije-Obrazac EV-3.


Zahtev za prestanak članstva (preuzmite obrazac EV-3).


NAPOMENA: U skladu sa članom 185. stav 1. tačka 7) Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Komora po službenoj dužnosti privremeno oduzima licencu zdravstvenom radniku ako je ispisan iz imenika nadležne komore.


Privremeno oduzimanje licence po ovom osnovu može trajati do ponovnog upisa zdravstvenog radnika u imenik komore, pod uslovima propisanim ovim zakonom i takva licenca važi za preostali period važenja prethodno izdate licence.