CI

Naša misija

je unapređivanje apotekarskog sektora Srbije i zaštita prava i interesa pacijenata uspostavljanjem vladavine standarda struke i etičkih načela kroz nezavisnog, nepristrasnog, efektivnog, stručnog i odgovornog apotekara.

Naša vizija

obuhvata sledeće ciljeve:

Jačanje stručnih i ličnih znanja i sposobnosti apotekara

  • Jačanje integriteta apotekara kao jedan od osnova apotekarske nezavisnosti
  • Zaštita interesa pacijenata
  • Unapređenje odnosa sa opštom i stručnom javnošću
  • Podsticaj reforme apotekarskog sektora kroz unapređenje propisa
  • Analiza kvaliteta i primene zakona i pozakonske regulative
  • Saradnja sa drugim zdravstvenim organizacijama na nacionalnom i međunarodnom nivou

Naše vrednosti

su profesionalnost, etičnost, odgovornost, efikasnost i timski rad.

Naši resursi

Naš najveći resurs jesu naši članovi koji su svojim znanjem, sposobnostima, iskustvom, kreativnošću i profesionalizmom posvećeni ciljevima i vrednostima Farmaceutske komore Srbije.

Naše geslo je „Znanjem do zdravlja“

Ono uokviruje sve stavove i ciljeve kojima smo se obavezali.