CI

PRILOG 12. Standardi i smernice dobre apotekarske prakse za bezbedan sistem rada (OVDE) 

Prezentacija sa vebinara održanog 28.4.2021. godine (OVDE) 

Snimak vebinara 14.4.2022. godine (OVDE)

Prezentacije sa vebinara održanog 14.4.2022. godine: 

  • Najznačajnije novine u standardima i smernicama dobre apotekarske prakse za bezbedan sistem rada – bezbednost zaposlenih (OVDE), Mag. farm. spec. Tatjana Šipetić, Farmaceutska komora Srbije 
  • Sistem farmakovigilance u praksi – prijavlјivanje neželјenih reakcija na lekove (OVDE), Mag. farm. spec. Marko Erić, ALIMS
  • Sistem vigilance medicinskih sredstava u praksa- uloga koordinatora za vigilancu u zdravstvenoj ustanovi i prijavlјivanje neželјenih reakcija (OVDE), Mag. farm. spec. Aleksandra Vujačić Simić, ALIMS