CI

PRILOG 12. Standardi i smernice dobre apotekarske prakse za bezbedan sistem rada (OVDE) 

Prezentacija sa vebinara održanog 28.4.2021. godine (OVDE) 

Snimak vebinara 7.4.2022. godine (OVDE)

Prezentacije sa vebinara održanog 7.4.2022. godine: 

  • Najznačajnije novine u standardima i smernicama dobre apotekarske prakse za bezbedan sistem rada OVDEMag. farm. spec. Tijana Radojičić, Udruženje za farmaciju i medicinsku delatnost, Privredna komora Srbije 
  • Obrada i realizacija reklamacija na nivou apoteka – potencijalni izazovi OVDEMag. farm. spec. Sanja Jović, AU Beograd, Mag. farm. spec. Dragana Rajinac, KCS
  • Prijava defekta kvaliteta leka OVDEMag. farm. spec. Tatjana Savković, KBC Zvezdara
  • Povlačenje leka na nivou apoteka OVDEMag. farm. spec. Bilјana Jakovlјević, AU Dr MAX